Førerkort klasse B

Førerkort klasse B gjelder for motorvogn med en tillatt totalvekt på totalt 3500 kg og maks 8 seter, i tillegg til førerplassen. Du kan i tillegg trekke en henger med totalvekt på maks 750 kg. Om hengeren er tyngre enn 750 kg, kan summen av bilens og tilhengerens totalvekt ikke overstige 3500 kg.

Opplæringen til førerkort klasse B er delt opp i 4 trinn. Hvert trinn lager et kunnskaps- og ferdighetsgrunnlag for trinnet som kommer etter.

 

Trinn 1 – Trafikalt grunnkurs

Kurset er obligatorisk og det første trinnet i opplæringen. Trafikalt grunnkurs går over 17 timer og er felles for alle førerkort klasser. Kurset skal gi grunnleggende forståelse for hva det innebærer å kjøre i trafikken. Les mer om trafikalt grunnkurs.

Trinn 2 – Grunnleggende opplæring

På dette trinnet lærer du å bruke bilen teknisk og skaffe deg kunnskap om bil, miljøvennlig kjøring og ansvar. Det er ikke et sett antall timer på dette trinnet. Du og trafikklæreren tilpasser timene etter ditt behov og hvor mye du øvelseskjører privat. Trinn 2 avsluttes av en trinnvurderingstime, og det er trafikklærer som bestemmer om du kan gå videre til Trinn 3.

Trinn 3 – Trafikal del

I den trafikale delen lærer du å kjøre i alle typer trafikk. Målet med trinn 3 er at du skal bli selvstendig i trafikken. Du lærer om trafikantgrupper, å kjøre effektivt og behagelig, redusere risikoen for møteulykker, og forbikjøring.

Hvor mange timer du bruker på dette trinnet er helt individuelt, men det består også av en obligatorisk del:

  • Sikkerhetskurs på øvingsbane. Her lærer du å unngå ulykker og hvordan man sikrer bagasje på en forsvarlig måte. Kurset går over 4 timer.

Trinn 3 avsluttes av en trinnvurderingstime, og det er trafikklærer som bestemmer om du kan gå videre til Trinn 4.

Trinn 4 – Avsluttende opplæring

Under avsluttende opplæring skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte og samarbeide godt med medtrafikanter. Du skal kunne velge kjøremåter som innebærer lav risiko så du motvirker at det skjer ulykker i trafikken.

Obligatorisk del er sikkerhetskurs på veg og består av fire deler.

  • Del 1 Bilkjøringens risiko
  • Del 2 Landeveiskjøring
  • Del 3 Avsluttende kjøring i variert trafikkmiljø
  • Del 4 Refleksjon og oppsummering

Teoretisk prøve

Teoriprøven tas på en valgfri trafikkstasjon i Norge. Du kan ta prøven 6 måneder før du er gammel nok til å ta førerkort i valgt klasse.

For å ta teoriprøven må du levere en søknad om førerkort. Du kan sende inn søknaden om førerkort på Din side hos vegvesenet.no/dinside. Når søknaden er registrert vil du motta en bekreftelse på at du kan ta teoriprøven.

Husk at du må medbringe gyldig legitimasjon og dersom det er behov, må du gjennomføre en synstest.

For å bestå teoriprøven må du svare riktig på 85 % av oppgavene. Dersom du ikke skulle bestå prøven må du vente 2 uker før du kan ta testen på nytt.

For mer informasjon, se Vegvesenets sider om Teoriprøve.

Praktisk prøve (Oppkjøring)

Oppkjøringen består av 55-60 minutter med kjøring under varierte vei og trafikkforhold. Ruta du kjører blir tilfeldig valgt rett får prøven starter. Du vil måtte besvare et tilfeldig spørsmål får du starter å kjøre. Måten du gjør deg og bilen klar på før kjøringen, samt måten du setter fra deg bilen på er også en del av prøven.

Du får beskjed i god tid om hvor du skal kjøre. Du blir for det meste bedt om å kjøre til navngitte steder som du finner skilt mot. Du kan bli bedt om å snu, parkere og rygge.

Måten du løser oppgavene på, vurderes mest mulig som en helhet. Du vil få resultatet med en gang prøven er over. Du får en skriftlig begrunnelse for resultatet.

Les også: 5 tips til deg som skal ta lappen

Les mer om pris her