Førerkort klasse BE

Førerkort klasse BE – Bil med tilhenger:

Vi har kurs følgende datoer:

 

Førerkort klasse BE passer for deg som skal kjøre med hestehenger, båthenger, stor campingvogn eller varebil med tilhenger. Du kan kjøre bil inntil 3.500 kg og tilhenger med aktuell totalvekt i henhold til bilens og tilhengerens vognkort.

Får du kan ta førerkort klasse BE, må du ha førerkort klasse B.

 

Kurset innebA�rer:

I trinn 2, starter vi med teknisk trening i å beherske bil og tilhenger. I siste del av trinn 2 må man ha en obligatorisk trinnvurdering der du og lærer vurderer om du er ferdig med dette trinnet i opplæringen.

I trinn 3 trener du på sikker og god kjøring i trafikken. I trinnets siste del må man gjennom en obligatorisk veiledningstime der vi sammen vurderer om du er ferdig med dette trinnet i opplæringen.

I trinn 4 av opplæring til førerkort klasse BE er det et obligatorisk lastsikringskurs på 2 timer får turen går til en av Statens Vegvesens Trafikkstasjoner for førerprøve.

 

Å kjøre med tilhenger

Har du førerkort klasse BE kan man trekke hva som helst så lenge hengeren ikke er tyngre enn det som står som maks på vognkortet, samt at vogntogvekten ikke overskrider.

Høyeste tillatte hastighet er 60 km/t hvis hengeren ikke har egne bremser, og 80 km/t om den har bremser.

Om totalvekten er under 300 kg er tillatt hastighet 80 km/t også for henger uten bremser. Førerkort klasse B gjelder i tillegg førerrett for kjøring i Norge med beltebil med eller uten tilhengerslede, klasse M kode 146 og tilhenger til tre- eller firehjuls motorsykkel med slagvolum over 125 cm3 når tillatt totalvekt for tilhengeren er høyst 750 kg.