Er du over 25 år? Da må du gjennomføre førstehjelpkurs ved en trafikkskole. Dette kurset er obligatorisk og MÅ gjennomføres før du kan avslutte med praktisk prøve ved Statens Vegvesen(førerprøve)

Førstehjelpskurset varer i 4 timer og inneholder både teoretiske og praktiske opplevelser, aktiviteter og oppsummeringer.

Etter gjennomført førstehjelp skal du beherske grunnleggende ferdigheter i forbindelse med trafikkulykker og førstehjelp. Du skal få kunnskap om plikter ved trafikkuhell, kjenne til rutiner for sikring av skadested og kunne vurdere skadeomfang. Du skal også delta i redningsarbeid ved en arrangert ulykke og gjennom denne oppleve det å komme først til et skadested og forstå viktigheten av å kjenne skadeomfanget før ulykken varsles. Du vil også lære hvordan å varsle i en slik situasjon.

For påmelding ring 22 32 38 00 eller send en e-post til lindeberg@larerntrafikkskole.no