Førstehjelp

Er du over 25 år? Da må du gjennomføre førstehjelpkurs ved en trafikkskole. Dette kurset er obligatorisk og MÅ gjennomføres før du kan avslutte med praktisk prøve ved Statens Vegvesen(førerprøve)

Førstehjelpskurset varer i 4 timer og inneholder både teoretiske og praktiske opplevelser, aktiviteter og oppsummeringer.

Etter gjennomført førstehjelp skal du beherske grunnleggende ferdigheter i forbindelse med trafikkulykker og førstehjelp. Du skal få kunnskap om plikter ved trafikkuhell, kjenne til rutiner for sikring av skadested og kunne vurdere skadeomfang. Du skal også delta i redningsarbeid ved en arrangert ulykke og gjennom denne oppleve det å komme først til et skadested og forstå viktigheten av å kjenne skadeomfanget før ulykken varsles. Du vil også lære hvordan å varsle i en slik situasjon.

For påmelding ring 22 32 38 00 eller send en e-post til lindeberg@larerntrafikkskole.no