Trafikalt Grunnkurs

Vi har trafikalt grunnkurs følgende datoer:

Trafikalt grunnkurs er pålagt etter 2005 for all øvelseskjøring og ved trafikkskole for bil, mc, moped og traktor. Uten dette medfører det utsettelse på førerkort og bot.

Det første trinnet i trafikkopplæringen er trafikalt grunnkurs, dette er obligatorisk og er felles for alle klasser som ønsker å ta lappen. Kurset går over 17 timer og består av seks deler:

  • Grunnleggende forståelse for trafikk
  • Mennesket i trafikken
  • Øvelseskjøring og kjøreerfaring
  • Førstehjelp
  • Tiltak ved trafikkulykke
  • Trafikant i mørket

Trafikalt grunnkurs skal gi en forståelse av hva det innebærer å kjøre i trafikken. Du må ha fylt 15 år for å kunne delta. Har du førerkort i en annen klasse, trenger du ikke å ta trafikalt grunnkurs.

Øvelseskjøringsbevis

Ved fullført kurs får du et bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre. Tar du kurset i tiden mellom 16. mars og 31. oktober uten å gjennomføre Trafikant i mørket, er beviset gyldig til 31.oktober samme år. Da må du gjennomføre Trafikant i mørket før denne datoen. Deretter får du tilsendt nytt bevis fra Statens Vegvesen, og kan fortsette å øvelseskjøre. Gjennomfører du ikke Trafikant i mørket i tide mister du retten til å øvelseskjøre.

Beviset og godkjent legitimasjon med bilde må medbringes både når du tar kjøretimer hos oss og når du øvelseskjører hjemme.

Er du over 25 år er du fritatt for deler av trafikalt grunnkurs. Førstehjelp og Trafikant i mørket må gjennomføres før du tar oppkjøringstime.

Ha alltid med legitimasjon når du øvelseskjører.